DB 260D

DB 260 er en trækbjælke, der er beregnet til kørsel med tunge påhængsvogne. Trækbjælken har 10-huls-billede til montering af koblingen, og den monteres centralt i bilens ramme.

Trækbjælke DB 260D

Trækbjælken er certificeret til en D-værdi. Trækbjælken er udformet til montering indvendigt i rammen.

Længde (mm) Vægt (kg)  Art. nr.
735
766
825
834
 
58
59
60
61
20-103178
20-100300
20-102870
20-099900

VBG's boltsæt har fået en overfladebehandling, hvor der er taget hensyn til omgivende materialer. Boltsæt med kvaliteten 8,8 er Zn/Ni-behandlede (zink/nikkel), og andelen af nikkel er 12-15 %. Med dette indhold dannes et stabilt legeringslag, som bliver hårdere og modstandsdygtigt over for skader. Boltsæt med kvaliteten 10,9 er Zn/Al Flake-behandlede (zink/aluminium) for at undgå brintskørhed i materialet.
Den korrosionsbeskyttelse, som VBG anvender, giver en væsentlig forbedring – op til dobbelt så lang tid i saltspraytests sammenlignet med zink/jern.

Korrosionsbeskyttelsen indeholder intet krom med oxidationstrin +6 (Cr6+) og følger alle miljøaspekter i henhold til direktiv 2000/53/EF (end-of life vehicles). Det er et krav, der gælder leverandører til lastbilindustrien.

Boltsæt Art. nr.
Montering af trækbjælke til
bilens ramme 
- samlet godstykkelse 14-27 mm
- samlet godstykkelse 24-37 mm
21-148800
21-149200

Specifikationer  
Hulbillede for kobling
Præstation
Typegodkendelsesnr.:
10-hulbillede
D: (kN) 260
E11 55R-015341