DB 260T

DB 260T er en trækbjælke, der er beregnet til bugsering og frontmontering. Trækbjælken har både 10-huls-billede til montering af koblingen og hulbillede 160x100 mm til bugseringsudstyr. Trækbjælken er ikke typegodkendt i henhold til EU-direktiv 94/20.


Specifikation Art. nr.

Hulbillede for kobling
Præstation

10-hulsbillede og 160 x 100 mm
D: 260 kN

Længde mm (A)

Vægt (kg)

Art. nr.
1054 70 20-102470

T rækbjælker med andre længder leveres efter ønske.

VBG's boltsæt har fået en overfladebehandling, hvor der er taget hensyn til omgivende materialer. Boltsæt med kvaliteten 8,8 er Zn/Ni-behandlede (zink/nikkel), og andelen af nikkel er 12-15 %. Med dette indhold dannes et stabilt legeringslag, som bliver hårdere og modstandsdygtigt over for skader. Boltsæt med kvaliteten 10,9 er Zn/Al Flake-behandlede (zink/aluminium) for at undgå brintskørhed i materialet.
Den korrosionsbeskyttelse, som VBG anvender, giver en væsentlig forbedring – op til dobbelt så lang tid i saltspraytests sammenlignet med zink/jern.

Korrosionsbeskyttelsen indeholder intet krom med oxidationstrin +6 (Cr6+) og følger alle miljøaspekter i henhold til direktiv 2000/53/EF (end-of life vehicles). Det er et krav, der gælder leverandører til lastbilindustrien.

Boltsæt

Art. nr.

Montering af trækbjælke til bilens ramme:
- samlet godstykkelse 14-27 mm
- samlet godstykkelse 24-37 mm


21-148800
21-149200