DB 35V

Trækbjælken DB 35V er beregnet til påhængsvogne i international trafik samt til mindre og lettere kærrer. Trækbjælken kan monteres centralt i chassisrammen samt helt eller halvt underliggende ved hjælp af VBGs program af gavlsæt.

Trækbjælke DB 35V

Trækbjælken er konstrueret til central montering indvendigt i rammen alternativt til helt eller halvt underliggende montering i forbindelse med et af VBGs gavlsæt.

Længde (mm) Vægt (kg)  Art. nr.
728
742
752
770
784
834
850
36
36
37
38
39
40
41            
20-097278
20-097178
20-097078
20-096778
20-096670
20-096570
20-095570
Mellemlæg  Art. nr.

Tykkelse 1 mm
Tykkelse 2 mm
Tykkelse 3 mm
Tykkelse 4 mm
Tykkelse 6 mm
Tykkelse 8 mm
Tykkelse 10 mm
 

21-020700
21-019500
21-022100
21-019600
21-019700
21-022200
21-022300

VBG's boltsæt har fået en overfladebehandling, hvor der er taget hensyn til omgivende materialer. Boltsæt med kvaliteten 8,8 er Zn/Ni-behandlede (zink/nikkel), og andelen af nikkel er 12-15 %. Med dette indhold dannes et stabilt legeringslag, som bliver hårdere og modstandsdygtigt over for skader. Boltsæt med kvaliteten 10,9 er Zn/Al Flake-behandlede (zink/aluminium) for at undgå brintskørhed i materialet.
Den korrosionsbeskyttelse, som VBG anvender, giver en væsentlig forbedring – op til dobbelt så lang tid i saltspraytests sammenlignet med zink/jern.

Korrosionsbeskyttelsen indeholder intet krom med oxidationstrin +6 (Cr6+) og følger alle miljøaspekter i henhold til direktiv 2000/53/EF (end-of life vehicles). Det er et krav, der gælder leverandører til lastbilindustrien.

Boltsæt Art. nr.
Montering af trækbjælke til
bilens ramme eller gavlsæt:

- samlet godstykkelse 14-27 mm
- samlet godstykkelse 24-37 mm
Montering halvt underliggende, EDS

21-148800
21-149200
21-149300

Specifikation  
Hulbillede for kobling
i henhold til ISO 3584:2001
Belastningsværdier
D
Dc
S
V
Typegodkendelsesnr.:

EU koblingsklasse:

160x100 mm


138 kN
92 kN
1000 kg
35 kN
e11*94/20*3746
E11 55R-013746
F