Helbilsgodkendelse

Alle tre godkendelsesformer kræver principielt opfyldelse af de EU-direktiver, der gælder for køretøjet. Der er forskel på kravene til, hvordan opfyldelsen dokumenteres.

EF typegodkendelse
Helbilsgodkendelse giver mulighed for serieproduktion af grundfamilier af køretøjer med specificerede varianter. Disse typegodkendte køretøjer kan frit sælges inden for EU uden yderligere synsprocedurer.
Indgående komponenter og systemer, der er omfattet af EU-direktiver, f.eks. koblingsudstyr og underkørselsbeskyttelse, skal monteres iht. registreret monteringsanvisning, samt dokumenteres med certifikat udfærdiget af en certificeringsmyndighed inden for EU. Firmaer, der ansøger om helbilsgodkendelse, skal som virksomhed være COP-godkendte (alternativt ISO 9001, TS 16949).

National typegodkendelse
National helbilsgodkendelse giver mulighed for at fremstille små serier af grundfamilier af køretøjer med specificerede varianter. Denne godkendelse kan ske med visse lettelser i formalia. Disse typegodkendte køretøjer kan frit sælges/registreres i det godkendende land uden yderligere synsprocedurer. De kan ikke sælges frit i andre EU-lande.
Indgående komponenter og systemer, der er omfattet af EU-direktiver, f.eks. koblingsudstyr og underkørselsbeskyttelse, skal monteres iht. registreret monteringsanvisning samt dokumenteres at stemme overens med krav i relevante EU-direktiver. En måde at dokumentere dette er at benytte certificerede komponenter. Firmaer, der ansøger om national helbilsgodkendelse, skal som virksomhed være COP-godkendt (alternativt ISO 9001, TS 16949).

Enkeltgodkendelse
Godkendelse af enkelte køretøjer er ikke beregnet til serieproduktion af køretøjsfamilier, men der er ingen begrænsninger af antallet. Køretøjer med enkeltgodkendelse kan ikke sælges frit i andre EU-lande. Med et højt niveau af dokumentationen kan et køretøj med enkeltgodkendelse efter begrænset administration sælges til et andet EU-land.
Hvert enkelt køretøj skal synes inden registrering. Omfanget af synsproceduren reduceres, jo mere dokumentation der kan forelægges for at dokumentere overensstemmelsen med relevante EU-krav. Administration af enkeltgodkendelse er meget lig det nuværende registreringssyn.