System Sales

VBG tilbyder ud over produkter, der er typegodkendte og tilpassede til at fungere sammen, også serviceydelser med at få dem formonteret og leveret til dine projekter.
Vi kalder det for VBG System Sales, og formålet er at se tingene som en helhed, helt fra bestilling af produktet og lige til, hvordan og hvornår leverancen sker, for at optimere din ventetid. Det er væsentligt ikke mindst set fra et lønsomhedssynspunkt.

Under dette faneblad finder du det, der er disponibelt nu.
Naturligvis er vi interesserede i at modtage ønsker om nye behov. Tag kontakt med vores forhandlere med dine ønsker.

VBG Rear End Solution - et modulopbygget system der gør det muligt at skabe en pæn. helt inddækket bagende – helt integreret med de øvrige dele i VBGs koblingssystem.