Indikeringssæt

Ifølge direktiv ECE 55R skal der være kontrollamper i førerhuset på alle køretøjer, der er udstyret med fjernbetjent kobling. VBGs indikeringssæt giver føreren i førerhuset informationer om koblingen er lukket eller åben.

Indikeringssæt
Sættet består af et indikeringspanel med ledninger, fødeledning med stik samt elektronikenhed.

Funktion
Elektronikenheden overfører signalet fra stillingsføleren til indikatorpanelet i førerhuset. Når koblingen er lukket og låst, lyser der en grøn diode, og når koblingen er åben, lyser der en rød diode. Når tændingen slås til, tænder begge dioder som funktionskontrol. Den grønne diode kan med et tryk på knappen slukkes for ikke at genere føreren under kørslen.
Som supplerende funktion indeholder elektronikenheden en summer, der sluttes til en evt. overdrejningsalarm.

Supplerende tilbehør

Ledningssæt
Ledningssættet består af et skærmet kabel med påmonteret DIN-stik eller 6-polet stik, clips til sammenkobling af ledninger samt krympeflex 0,6 m og 0,2 m. Ledningssættet forhindrer andre funktioner i at forstyrre signalerne fra den induktive føler til elektronikenheden. Krympeflexen holder ledningerne pænt på plads.

Multistik
Bruges til tilslutning af indikeringssættet, når der benyttes egne ledninger.

Induktiv føler
Føleren, der monteres på koblingens signal- og låsestift, registrerer låsestiftens stilling. Der sendes et signal til elektronikenheden, som overfører informationerne til indikeringspanelet i førerhuset.

Ekstern summer
Der kan sluttes en ekstern summer til indikeringssættet i de tilfælde, hvor der ønskes et kraftigere advarselssignal.

Overdrejningsalarm
VBG Elektronisk overdrejningsalarm er ekstraudstyr til koblinger. Ved overdrejning afbrydes kontakten mellem overdrejningsalarm og kobling. Føreren advares med en summer, der er indbygget i elektronikenheden.


Specifikation Art. nr.
Indikeringssæt
Typegodkendelsesnr.: E24*10R-050610 (09-099400)  
09-099200
Ledningssæt 12 m    
(uskærmet kabel med DIN-stik)
09-182600
Ledningssæt 16 m
(uskærmet kabel med DIN-stik)
09-182500
Multistik med clips 09-099500
Stillingsføler
Typegodkendelsesnr.: e24*72/245*2006/96*1751*00
Typegodkendelsesnr.: E24*10R-052000 (09-115600)
09-119800
Ekstern summer 09-099800
Elektronisk overdrejningsalarm, kompl sæt
Til VBG 750V/AM/PA, 795V/AM/PA, 795V-2/AM/PA,
795VR, 795VR-2/AM/PA, 7310D/7310D-2
(Lysdiode/summer ikke inkluderet)
09-300400
Elektronisk overdrejningsalarm, kompl sæt
Til VBG 575V-2/AM/PA, 590VR-2
(Lysdiode/summer ikke inkluderet)
09-300500