Choose your language

Följ oss på

VBG MFC med hydraulik: Framtiden, del 2!

VBGs uppmärksammade Multi Function Coupling, som integrerar till- och
frånkoppling av mekanik, el och pneumatik mellan lastbil och släp i ett enda
automatiskt moment, tar nu ytterligare ett stort steg: Under Lastbil 2010 på
Elmia lanseras MFC med hydraulikfunktion!

– Efter drygt ett år ute på marknaden är intresset för MFC fortfarande enormt! Vi får oerhört positiv feedback från både chaufförer och åkeriägare som använder MFC, som starkt bidrar till förbättrad säkerhet och komfort. En fråga vi alltid får är: ”När det ska komma en variant som även kopplar till och från hydrauliken?” Det känns väldigt bra att kunna säga att den kommer nu – under Lastbil 2010 på Elmia i Jönköping i augusti blir det premiär, berättar Thomas Bergenklev, marknadschef på VBG Group Truck Equipment AB.
Det patenterade MFC-systemet bygger på en helt ny typ av mekanisk sammankoppling, där kontaktdon för el, luft och nu alltså även hydraulik har integrerats. Instyrningen görs med hjälp av ultraljudssensorer som ger signaler till en lättavläst display på instrumentbrädan. Sedan sker alla kopplingsmoment helt automatiskt, utan att chauffören behöver kliva ur hytten.

– När vi nu kompletterar med hydrauliken räknar vi med en betydligt bredare målgrupp för MFC-kopplingen, som t ex anläggningsbilar som kopplar till och från ofta. Tidsbesparingen redan med original-MFC kan bli en timma om dagen eller mer för den som kopplar till och från ofta – nu blir de möjliga vinsterna ännu större, avslutar Thomas Bergenklev.


Ytterligare information: Thomas Bergenklev, tel 0521-27 77 23, 0705-27 76 00